Tool

Azure Synapse Analytics

Azure Synapse combineert het beste van SQL-technologieën die worden gebruikt in enterprise data warehousing; spark-technologieën die worden gebruikt voor big data, Data Explorer voor log- en tijdreeksanalyses, Pipelines voor data-integratie en ETL/ELT, en diepe integratie met andere Azure-services zoals Power BI, CosmosDB en AzureML.

Azure Synapse Analytics wordt binnen onderstaande trainingen als belangrijk onderdeel behandeld.